Vem har makten i det ideella Sverige?

Det ideella engagemanget genomsyrar Sverige. Föreningar fungerar som demokratiskolor och skapar aktiva och engagerade medborgare. Men vem har egentligen makten i dessa organisationer? Och är alla verkligen med och bestämmer?
Det är frågorna som diskuteras på detta Almedalsseminarium. I fokus är strategier för att skapa en jämnare maktfördelning och öka olika gruppers möjlighet att delta i beslutsprocesser, framför allt via den nyutvecklade Inflytandeguiden.

Under seminariet kommer ni få möjlighet att provspela Inflytandespelet, som är en del av Inflytandeguiden. Det har tagits fram i projektet Ungdomsinflytande nu!, där ungas inflytande stått i fokus. Utgångspunkten har varit att se unga människor som en resurs och metod för att uppnå föreningar och organisationers verksamhetsmål. Inflytandeguiden kommer att lanseras på hösten och du kan redan nu förbeställa den på www.trinambai.se/inflytandeguiden

I projektet medverkar förutom Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp även Sverok och Trinambai.

Tid: Torsdag, den 2 juli 2015, kl. 14.00

Plats: Strandgatan 7, Visby

En drop in-workshop med startande sessioner kl 14.00, 15.00 och 16.00.

Välkomna!

”Sadla älgarna nu kör vi” – en av föreningen Keita Gamings 400 avdelningar!

sadlaälgSverok har börjat med en satsning på att anslutna föreningar kan ha avdelningar. En avdelning går att jämföra med en liten mini-förening där allt det administrativa lämnas över till föreningen som avdelningen tillhör så att medlemmarna i avdelningen kan fokusera på spelandet. En förening som satsat på det här med avdelningar är onlineföreningen Keita Gaming som hittills i år har över 400 avdelningar anslutna till sig. Sverok fick en pratstund med Ludvig Nyborg, lagledare för laget ”Sadla älgarna nu kör vi”, en av avdelningarna i Keita Gaming.

Deras lag är väldigt nytt berättar Ludvig. Laget har bara funnits i denna konstellation i 2 månader men Ludvig och en till av lagmedlemmarna har spelat tillsammans tidigare. De var tidigare med i en lokal turnering i League of Legends i Karlskoga som de vann.

-Det här med att vinna turneringar var väldigt kul, så det ville vi fortsätta med så vi letade rätt på 3 personer till som ville vara med i vårt lag. Läs mer »

Sverok söker vikarierande ekonom!

Vi söker nu en vikarierande ekonom till vårt kansli i Linköping. Som ekonom är du ansvarig för förbundets ekonomi- och personaladministration och du hjälper även till att vägleda föreningarna och distrikten i sitt ekonomiarbete. Arbetet är varierande och du kommer att jobba med de flesta förekommande uppgifter inom budgetering, redovisning och bokslut.

Du kommer att arbeta med ekonomiska frågor för pågående och kommande projekt vad gäller framtagning och uppföljning av budget, samt analys av utfall. Du kommer även att vara med i att utveckla och effektivisera arbetet kring den ekonomiska hanteringen. Att dela ut bidrag och hantera föreningars bankkonton ingår också i uppdraget.

Vi söker dig som har utbildning som ekonom och som arbetat minst fem år med ekonomiadministrativt arbete. Du är van att arbeta strukturerat och självständigt och har förmågan pedagogiskt stötta våra unga medlemmar i deras ekonomiska arbete.

Arbetet är fritt och du styr väldigt mycket själv över dina arbetsuppgifter. Du kommer att få jobba på en arbetsplats präglad av öppenhet, glädje och respekt, tillsammans med många engagerade kollegor och medlemmar, i en organisation som strävar efter att vara i framkant. Läs mer »